About the project

(English version below)

Bob Dorough är den enda som sjungit med Miles Davis band
Han sjunger sin komposition Nothing Like You på Miles Davis´ album The Sorcerer från 1967.
Han har även skrivit fantastisk musik och i detta projekt vill jag öka kunskapen om Bob Doroughs musik och även om hans person!
Titta igenom sidorna som berör detta projekt och kontakta mig gärna om du är intresserad av att engagera bandet!

Photo: Andreas Paulsson
Photo: Andreas Paulsson

Bob Dorough is the only singer to have sung with Miles Davis´ band.
He sing his composition Nothing Like You on Miles Davis album The Sorcerer from 1967.
He has also written fantastic music and in this project I want people to get to know the music of Mr Dorough as well as the person!
Take a look at the pages concerning this project and feel free to contact me if you are interested in hiring the band!